Spoločnosť TECHIMPEX obnovila výrobu a dodávku veľkých cisterien (do 150 000 litrov) na výrobu piva, oleja, mlieka, vína atď.
 

Cooler tank 001

Cooler tank 002

tank 001

tank 002

tank 003

tank 004

fermentation tank 001

fermentation tank 002

fermentation tank 003

fermentation tank 004

fermentation tank 005