Montáž a spustenie

Spoločnosť Techimpex dodáva pivovary "na kľúč" vrátane montáže, uvedenia do prevádzky, dosiahnutie výrobných kapacít a zaškolenie personálu.

Мontáž mini pivovarov

Montáž a uvedenie do prevádzky pivovaru rýchlo a účinne vykonávajú kvalifikovaní odborníci spoločnosti Techimpex, ktorí už majú za sebou montáž a uvedenie do prevádzky cez stopäťdesiat pivovarov.

uvedenie mini pivovarov

Zaškolenie vykonávajú technológovia spoločnosti Techimpex so skúsenosťami varenia piva a práce s pivovarníckymi zariadeniami od 20 až do 45 rokov.

pivo

A ako prirodzený dôsledok tohto prístupu k podnikaniu je výborné pivo, ktoré určite zabezpečí úspech a konkurencieschopnosť pivovaru vo Vašom meste!